Půjčovna dodávek Brno zajistí vůz pro přepravu jízdních kol


Cyklistika je nejpopulárnÄ›jší masový sport, který lze spojit i s objevováním přírodních a historických pamÄ›tihodností. V ÄŒeské republice je znaÄeno více než 35 tisíc kilometrů cyklistických tras a stezek, na jejichž pÅ™evážnÄ› asfaltovém povrchu se můžete potkat s mnoha zájemci o aktivní pohyb. Tímto způsobem tráví dovolenou nÄ›kolik desítek tisíc lidí, kteří dávají pÅ™ednost tuzemskému zázemí, jež je pÅ™ece jen mnohem bezpeÄnÄ›jší, než zahraniÄní destinace.

muž a žena na kolech

Vlastní cyklobus

Již déle než dvacet let jsou v letní sezonÄ› v provozu speciální cyklobusy, které dopravují zájemce o cykloturistiku spolu s jízdními koly. Velké popularitÄ› se tato služba aktivním lidem těší v jižních ÄŒechách, kde se nachází stovky zajímavých výletních míst. Cyklobusy vÅ¡ak mají svá úskalí, s nimiž je nutné poÄítat dopÅ™edu. Kupříkladu není možné zarezervovat sedadlo s Äasovým pÅ™edstihem a může se stát, že v daný den pro vás nebude volné místo. Problematické je i pÅ™evážení elektrokol a nÄ›kterých bicyklů, jejichž cena pÅ™esahuje povolený limit. A samozÅ™ejmÄ› jste odkázáni na pevnou trasu speciálního autobusu a její pÅ™esný Äasový harmonogram, takže se musíte pÅ™izpůsobit.

jízdní kola v trávě

To vÅ¡e si můžete odpustit s vlastním vozidlem, nebo pronajatým z půjÄovny dodávek Brno. Cestujete vÅ¡ichni pohromadÄ›, jste pány svého Äasu a prostoru, nejste na nikom a niÄem závislí a navíc máte k dispozici „servisní vůz“ v případÄ› nÄ›jakého technického cyklistického defektu. Jízdní kola lze pÅ™epravovat na oplachtovaném vozíku na tažné zařízení a nákladový prostor vozů je natolik velký, že pojme veÅ¡kerá vaÅ¡e zavazadla pro nÄ›kolikadenní putování.

K zapůjÄení transportního vozidla potÅ™ebujete pouze platný Å™idiÄský průkaz B, trvalý pobyt v ÄŒeské republice a vÄ›tÅ¡inou i vratnou zálohu. DálniÄní známka je v cenÄ› služby, stejnÄ› tak havarijní pojiÅ¡tÄ›ní a povinné ruÄení. PochopitelnÄ› je zajiÅ¡tÄ›n i nonstop servis v podobÄ› asistenÄní služby.