Mylná představa


I když by se mohlo zdát, že slovní spojení víkendové pobyty pro dva musí zákonitÄ› znamenat pobyty párů, milovaných osob, nemusí to být pravidlem. NÄ›kdy může takovou radost udÄ›lat tÅ™eba dcera mamince, nebo babiÄce, a vyjádÅ™it jim tak svou vdÄ›Änost za péÄi a lásku, které se jí po mnoho let dostávalo. Jindy se mohou domluvit dvÄ› kamarádky, kamarádi, Äi spolupracovníci, kteří toho mají v práci až po krk a potÅ™ebuji si proto od vÅ¡eho odpoÄinout a zrelaxovat.

Příjemně strávené chvíle

VždyÅ¥ dobÅ™e víte, jak to dnes chodí. VÄ›tÅ¡inou ten, kdo má nároÄnou práci, na odpoÄívání nemá příliÅ¡ mnoho Äasu. A tak využít takový víkendový pobyt k obnovÄ› fyzických i duÅ¡evních sil je jednou z nejlepších variant, jak pro další práci naÄerpat novou energii. ÄŒlovÄ›k totiž v dneÅ¡ní dobÄ› obÄas může mít pocit, že se svÄ›t zbláznil a toÄí se Äím dál šílenÄ›jším tempem. Jak tedy vidíte, využít víkend pro příjemné a odpoÄinkové strávení volného Äasu je možno nejen v mileneckém páru, ale i s ÄlovÄ›kem, kterému chceme vyjádÅ™it vÄ›Änost, nebo se kterými chceme naÄerpat nové síly a energii do další práce.

Posted in Nezařazené